Каква е разликата между S235J0 и S235JR

S235J0 до S235JR метал са две форми на конструкционен метал, които се използват предимно в строителството на сгради и гражданско строителство. Всеки от тези класове метали е част от стандарта EN 10025-2, който е набор от структурни метални спецификации, които покриват изгарящите валцовани стоки, използвани за структурни функции.

Основната разлика между S235J0 и S235JR метал е, че S235J0 не трябва да се използва в структурни функции, докато S235JR е. Това е така, защото S235J0 не се формира лесно и няма добри свойства за заваряване. Алтернативно, S235JR е подходящ за структурни функции и е бързо оформяем и заваряем.

Що се отнася до химичния състав, всеки метал S235J0 и S235JR се състои от желязо, въглерод и различни части. Независимо от това, точният химичен състав на всеки клас варира слабо. Например, S235J0 включва малко по-голямо количество въглерод от S235JR. Освен това S235J0 включва по-добро количество манган от S235JR.

Що се отнася до механичните свойства, металът S235J0 и S235JR имат сравними стойности на провлачване и якост на опън. Независимо от това, S235J0 има едва по-ниска стойност на удължението от S235JR. Това се дължи на истината, че S235J0 не трябва да се използва в структурни функции и не може лесно да се формира.

Като цяло, металът S235J0 и S235JR са две форми на структурен метал, които се използват предимно в строителството на сгради и гражданско строителство. Основната разлика между тях е, че S235J0 не трябва да се използва в структурни функции, докато S235JR е. Освен това, металът S235J0 и S235JR имат почти напълно различен химичен състав и механични свойства.

S235J0 и S235JR метал са две форми на конструкционен метал, които се използват предимно в строителството и строителни функции. Всяка от тези стомани е част от европейската норма за конструкционни стомани, EN 10025.

S235J0 е конструктивен метал с ниско съдържание на въглерод, с прекомерна якост на опън, който може лесно да бъде заварен към различни заваряеми метали. Със своето ниско съдържание на въглерод, той притежава добри свойства за студено формоване. Плочата се произвежда от напълно умъртвен метален слой и се предоставя в нормализирана или управлявана ситуация на валцуване. S235J0 има определена минимална мощност на провлачване от 275 N/mm2 и определена минимална якост на опън 410 N/mm2.

S235JR е силно валцуван структурен метал с ниско съдържание на въглерод и прекомерна якост на опън. Може лесно да се заварява към различни заваряеми метали. Със своето ниско съдържание на въглерод, той притежава добри свойства за студено формоване. Плочата се произвежда от напълно умъртвен метален слой и се предоставя в нормализирана или управлявана ситуация на валцуване. S235JR има определена минимална мощност от 225 N/mm2 и посочен минимална якост на опън 360 N/mm2.

Всеки метал S235J0 и S235JR обикновено се използва в изграждането на сгради и различни конструкции. Те се използват допълнително в производството на компоненти за промишлено оборудване, еквивалентно на транспортни ленти, кранове и багери. Стоманите се използват допълнително в производството на мостове, кораби и железопътни вагони. Освен това те се използват в производството на щамови съдове и резервоари за съхранение.

 

s235j0

Металът е широко използван материал в строителния бизнес и обикновено се използва в рамките на типа структурен метал. Две от по същество най-често използваните форми на метални конструкции са S235J0 и S235JR. Въпреки че тези две форми на метал са сравними по някакъв начин, има някои ключови вариации между тях, които могат да окажат влияние върху тяхната стойност. Този текст ще открие свързаните вариации на таксите между S235J0 и S235JR метал.

S235J0 до S235JR всяка от металите е въглеродна стомана, която обикновено се използва в строителния бизнес. Всяка от тях е нелегирана структурна стомана, което означава, че са предназначени за структурни функции в умерена степен, отколкото за механични или естетически функции. Основната разлика между двете форми на метала е техният химичен състав. S235J0 включва по-добро ниво на въглерод от S235JR, което му осигурява по-добра мощност и твърдост. Това прави S235J0 по-скъп от S235JR.

Цената на S235J0 и S235JR метал допълнително зависи от мащаба и формата на тъканта. S235J0 обикновено е по-скъп от S235JR по отношение на по-големите форми и размери, тъй като изисква допълнителни материали за осигуряване. Като алтернатива, S235JR обикновено е по-евтин от S235J0 по отношение на по-малки форми и размери, тъй като изисква много по-малко материали за осигуряване.

Заедно със свързаните вариации на таксите между S235J0 до S235JR метал, има допълнителни вариации на техните механични свойства. S235J0 има по-добра производителност от S235JR, което го прави изключително подходящ за функции, които изискват прекомерна мощност. S235JR, алтернативно, има по-добра пластичност от S235J0, което го прави изключително подходящ за функции, които изискват гъвкавост.

В заключение, металите S235J0 и S235JR обикновено се използват в строителния бизнес. Въпреки това има някои ключови вариации между тях, които могат да окажат влияние върху тяхната стойност. S235J0 обикновено е по-скъп от S235JR поради материала с по-високо съдържание на въглерод и освен това е по-скъп за по-големи форми и размери. S235JR обикновено е по-евтин от S235J0 за по-малки форми и размери. Освен това, S235J0 има по-добра мощност на провлачване от S235JR, докато S235JR има по-добра пластичност от S235J0.

Химическият състав на метала S235J0 и S235JR е много сравним, тъй като всеки от тях включва еднакво количество въглерод, силиций, манган, фосфор и сяра. Въпреки това има някои леки разлики между 2-те степени.

S235J0 съдържа малко по-голямо количество хром от S235JR, с 0,17% хром в сравнение с 0,16%. Това разграничение се дължи на истината, че S235J0 е структурен метал, докато S235JR е структурен метал с подобрена мощност на провлачване.

Химическият състав на метала S235J0 и S235JR допълнително се различава, когато става въпрос за материал със съдържание на сяра. S235J0 включва 0,05% сяра, докато S235JR включва 0,035% сяра. Това разграничение се дължи на истината, че S235J0 е структурен метал, докато S235JR е структурен метал с подобрена мощност на провлачване.

Освен това S235J0 съдържа малко по-голямо количество манган от S235JR, с 1.50% манган в сравнение с 1.40%. Това разграничение се дължи на истината, че S235J0 е структурен метал, докато S235JR е структурен метал с подобрена мощност на провлачване.

Като цяло химичният състав на метала S235J0 и S235JR е много сравним, само с леки вариации в техния материал със съдържание на хром, сяра и манган. Всеки клас е подходящ за използване в структурни функции, като S235JR е популярният клас за функции, които изискват подобрена мощност на добив.

s235j0 механичен
s235j0 механичен

Механичните свойства на метала са важни за използването му в доста функции. Две от по същество най-често използваните стомани в строителния бизнес са S235J0 и S235JR. Всяка стомана е структурна стомана с клас 235, което означава граница на провлачване от 235 MPa. Докато двете стомани са сравними, когато става въпрос за техния клас, има някои вариации на техните механични свойства.

Силата на опън на S235J0 е между 360-510 MPa, докато силата на опън на S235JR е между 370-530 MPa. Удължението на S235J0 е между 17-21%, докато удължението на S235JR е между 17-23%. Жизнеспособността на отпечатъка на S235J0 е 27 джаула при -20°C, докато жизнеността на отпечатъка на S235JR е 27 джаула при -20°C.

Провлачването на S235J0 е между 225-275 MPa, докато провлачването на S235JR е между 215-235 MPa. Твърдостта по Бринел на S235J0 е между 120-170 HB, докато твърдостта по Бринел на S235JR е между 130-180 HB. Впечатлението на Шарпи, погледнете на S235J0, е между 27-41 Джаула при -20°C, докато впечатлението на Шарпи, погледнете на S235JR, е между 27-40 Джаула при -20°C.

В заключение, докато всяка S235J0 и S235JR са конструкционни стомани с клас 235, има някои вариации на техните механични свойства. Силата на опън, удължението, жизнеността на отпечатъка, силата на провлачване, твърдостта по Бринел и отпечатъкът по Шарпи на S235J0 са малко по-големи от тези на S235JR.

bg_BGBulgarian
WhatsApp чат