Ποια είναι η διαφορά μεταξύ S235J0 και S235JR

Το μέταλλο S235J0 έως S235JR είναι δύο μορφές δομικού μετάλλου που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή κτιρίων και πολιτικού μηχανικού. Καθεμία από αυτές τις ποιότητες μετάλλων αποτελεί μέρος του κανονικού EN 10025-2, το οποίο είναι ένα σύνολο προδιαγραφών δομικών μετάλλων που καλύπτουν τα εμπορεύματα που καίγονται σε έλαση που χρησιμοποιούνται για δομικές λειτουργίες.

Η κύρια διάκριση μεταξύ του μετάλλου S235J0 και S235JR είναι ότι το S235J0 δεν υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται σε δομικές λειτουργίες ενώ το S235JR χρησιμοποιείται. Αυτό οφείλεται στο ότι το S235J0 δεν διαμορφώνεται εύκολα και δεν έχει καλές ιδιότητες συγκολλητικότητας. Εναλλακτικά, το S235JR είναι κατάλληλο για δομικές λειτουργίες και είναι γρήγορα διαμορφώσιμο και συγκολλήσιμο.

Όσον αφορά τη χημική σύνθεση, το μέταλλο S235J0 και S235JR αποτελείται το καθένα από σίδηρο, άνθρακα και διαφορετικά μέρη. Ωστόσο, η ακριβής χημική σύσταση κάθε ποιότητας ποικίλλει ελάχιστα. Για παράδειγμα, το S235J0 ενσωματώνει μόλις μεγαλύτερη ποσότητα άνθρακα από το S235JR. Επιπλέον, το S235J0 ενσωματώνει καλύτερη ποσότητα μαγγανίου από το S235JR.

Όσον αφορά τις μηχανικές ιδιότητες, το μέταλλο S235J0 και S235JR έχουν συγκρίσιμες τιμές ισχύος διαρροής και ισχύος εφελκυσμού. Ωστόσο, το S235J0 έχει ελάχιστα μειωμένη επιμήκυνση από το S235JR. Αυτό οφείλεται στην αλήθεια ότι το S235J0 δεν υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται σε δομικές λειτουργίες και δεν είναι εύκολα διαμορφώσιμο.

Γενικά, το μέταλλο S235J0 και S235JR είναι δύο μορφές δομικού μετάλλου που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή κτιρίων και πολιτικών μηχανικών. Η κύρια διάκριση μεταξύ τους είναι ότι το S235J0 δεν υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται σε δομικές λειτουργίες ενώ το S235JR χρησιμοποιείται. Επιπλέον, το μέταλλο S235J0 και S235JR έχουν σχεδόν εντελώς διαφορετικές χημικές συνθέσεις και μηχανικές ιδιότητες.

Το μέταλλο S235J0 και S235JR είναι δύο μορφές δομικού μετάλλου που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή και τις κτιριακές λειτουργίες. Καθένας από αυτούς τους χάλυβες αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κανονικού για δομικούς χάλυβες, EN 10025.

Το S235J0 είναι ένα δομικό μέταλλο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, υπερβολικής ισχύος εφελκυσμού, το οποίο μπορεί να συγκολληθεί εύκολα σε διαφορετικά συγκολλήσιμα μέταλλα. Με ίση χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, έχει καλές ιδιότητες ψυχρής διαμόρφωσης. Η πλάκα παράγεται από εντελώς σκοτωμένο μεταλλικό φύλλο και παρέχεται σε κανονικοποιημένη ή διαχειριζόμενη κατάσταση κύλισης. Το S235J0 έχει καθορισμένη ελάχιστη ισχύ διαρροής 275 N/mm2 και καθορισμένο ελάχιστη εφελκυστική ισχύς 410 N/mm2.

Το S235JR είναι ένα δομικό μέταλλο που καίγεται σε έλαση, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, υπερβολικής ισχύος εφελκυσμού. Μπορεί να συγκολληθεί εύκολα σε διαφορετικό συγκολλήσιμο μέταλλο. Με ίση χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, έχει καλές ιδιότητες ψυχρής διαμόρφωσης. Η πλάκα παράγεται από εντελώς σκοτωμένο μεταλλικό φύλλο και παρέχεται σε κανονικοποιημένη ή διαχειριζόμενη κατάσταση κύλισης. Το S235JR έχει καθορισμένη ελάχιστη ισχύ διαρροής 225 N/mm2 και ένα καθορισμένο ελάχιστη εφελκυστική ισχύς 360 N/mm2.

Κάθε μέταλλο S235J0 και S235JR χρησιμοποιούνται γενικά σε κτίρια κτιρίων και διαφορετικών κατασκευών. Χρησιμοποιούνται επιπλέον για την κατασκευή εξαρτημάτων για βιομηχανικό εξοπλισμό, ισοδύναμα με μεταφορικούς ιμάντες, γερανούς και εκσκαφείς. Οι χάλυβες χρησιμοποιούνται επιπλέον για την κατασκευή γεφυρών, πλοίων και σιδηροδρομικών βαγονιών. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δοχείων και δεξαμενών αποθήκευσης.

 

s235j0

Το μέταλλο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται εκτενώς στην οικοδομική επιχείρηση και συνήθως χρησιμοποιείται στον τύπο του δομικού μετάλλου. Δύο από τις ουσιαστικά πιο γενικά χρησιμοποιούμενες μορφές δομικού μετάλλου είναι το S235J0 και το S235JR. Αν και αυτές οι δύο μορφές μετάλλου είναι συγκρίσιμες κατά κάποιο τρόπο, υπάρχουν ορισμένες βασικές παραλλαγές μεταξύ τους που μπορεί να έχουν επίδραση στην αξία τους. Αυτό το κείμενο θα ανακαλύψει τις σχετικές διακυμάνσεις τελών μεταξύ S235J0 και S235JR μεταλλικό.

S235J0 έως S235JR μέταλλο είναι κάθε ανθρακοχάλυβας που χρησιμοποιούνται γενικά στην οικοδομική επιχείρηση. Είναι καθένας από μη κραματοποιημένους δομικούς χάλυβες, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν σχεδιαστεί για δομικές λειτουργίες μέτρια παρά για μηχανικές ή αισθητικές λειτουργίες. Η κύρια διάκριση μεταξύ των 2 μορφών μετάλλου είναι η χημική τους σύσταση. Το S235J0 ενσωματώνει ένα καλύτερο στάδιο άνθρακα από το S235JR, το οποίο του παρέχει καλύτερη ισχύ και σκληρότητα. Αυτό κάνει το S235J0 πιο αγαπητό από το S235JR.

Η τιμή του μετάλλου S235J0 και S235JR εξαρτάται επιπλέον από την κλίμακα και τη μορφή του υφάσματος. Το S235J0 είναι συνήθως πιο αγαπητό από το S235JR σε σχέση με μεγαλύτερα σχήματα και μεγέθη, επειδή απαιτεί επιπλέον υλικά για την παροχή του. Εναλλακτικά, το S235JR είναι συνήθως φθηνότερο από το S235J0 σε σχέση με μικρότερα σχήματα και μεγέθη, επειδή απαιτεί πολύ λιγότερα υλικά για την παροχή του.

Μαζί με τις σχετικές διακυμάνσεις τελών μεταξύ S235J0 έως S235JR μέταλλο, υπάρχουν επιπλέον παραλλαγές των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Το S235J0 έχει καλύτερη ισχύ διαρροής από το S235JR, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά κατάλληλο για λειτουργίες που απαιτούν υπερβολική ισχύ. Το S235JR, εναλλακτικά, έχει καλύτερη ολκιμότητα από το S235J0, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά κατάλληλο για λειτουργίες που απαιτούν ευελιξία.

Συμπερασματικά, το μέταλλο S235J0 και S235JR χρησιμοποιούνται γενικά στην οικοδομική επιχείρηση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές παραλλαγές μεταξύ τους που μπορεί να έχουν επίδραση στην αξία τους. Το S235J0 είναι συνήθως πιο ακριβό από το S235JR, λόγω του υλικού του με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, και επιπλέον είναι πιο ακριβό για μεγαλύτερα σχήματα και μεγέθη. Το S235JR είναι συνήθως φθηνότερο από το S235J0 για μικρότερα σχήματα και μεγέθη. Επιπλέον, το S235J0 έχει καλύτερη ισχύ διαρροής από το S235JR, ενώ το S235JR έχει καλύτερη ολκιμότητα από το S235J0.

Η χημική σύνθεση του μετάλλου S235J0 και S235JR είναι πολύ συγκρίσιμη, καθώς το καθένα περιλαμβάνει την ίδια ποσότητα άνθρακα, πυριτίου, μαγγανίου, φωσφόρου και θείου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 2 βαθμών.

Το S235J0 ενσωματώνει μόλις μεγαλύτερη ποσότητα χρωμίου από το S235JR, με 0,17% χρώμιο σε σύγκριση με 0,16%. Αυτή η διάκριση οφείλεται στην αλήθεια ότι το S235J0 είναι δομικό μέταλλο, ενώ το S235JR είναι ένα δομικό μέταλλο με βελτιωμένη ισχύ διαρροής.

Η χημική σύνθεση του μετάλλου S235J0 και S235JR διαφέρει επιπλέον όσον αφορά το υλικό περιεκτικότητας σε θείο. Το S235J0 ενσωματώνει θείο 0,05%, ενώ το S235JR ενσωματώνει θείο 0,035%. Αυτή η διάκριση οφείλεται στην αλήθεια ότι το S235J0 είναι δομικό μέταλλο, ενώ το S235JR είναι ένα δομικό μέταλλο με βελτιωμένη ισχύ διαρροής.

Επίσης, το S235J0 ενσωματώνει ελάχιστα μεγαλύτερη ποσότητα μαγγανίου από το S235JR, με 1.50% μαγγάνιο σε σύγκριση με 1.40%. Αυτή η διάκριση οφείλεται στην αλήθεια ότι το S235J0 είναι δομικό μέταλλο, ενώ το S235JR είναι ένα δομικό μέταλλο με βελτιωμένη ισχύ διαρροής.

Γενικά, η χημική σύσταση του μετάλλου S235J0 και S235JR είναι πολύ συγκρίσιμη, με μόνο μικρές παραλλαγές του υλικού τους σε χρώμιο, θείο και μαγγάνιο. Κάθε κατηγορία είναι κατάλληλη για χρήση σε δομικές λειτουργίες, με το S235JR να είναι ο δημοφιλής βαθμός για λειτουργίες που απαιτούν βελτιωμένη ισχύ απόδοσης.

s235j0 μηχανικό
s235j0 μηχανικό

Οι μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου είναι σημαντικές για τη χρήση του σε πολλές λειτουργίες. Δύο από τους ουσιαστικά πιο γενικά χρησιμοποιούμενους χάλυβες στην οικοδομική δραστηριότητα είναι ο S235J0 και ο S235JR. Κάθε χάλυβας είναι δομικός χάλυβας με βαθμό 235, που σημαίνει ισχύ διαρροής 235 MPa. Ενώ οι 2 χάλυβες είναι συγκρίσιμοι όσον αφορά την ποιότητά τους, υπάρχουν ορισμένες παραλλαγές στις μηχανικές τους ιδιότητες.

Η ισχύς εφελκυσμού του S235J0 είναι μεταξύ 360-510 MPa, ενώ η εφελκυστική ισχύς του S235JR είναι μεταξύ 370-530 MPa. Η επιμήκυνση του S235J0 είναι μεταξύ 17-21%, ενώ η επιμήκυνση του S235JR είναι μεταξύ 17-23%. Η ζωτικότητα εντύπωσης του S235J0 είναι 27 Joules στους -20°C, ενώ η ζωτικότητα εντύπωσης του S235JR είναι 27 Joules στους -20°C.

Η ισχύς διαρροής του S235J0 είναι μεταξύ 225-275 MPa, ενώ η ισχύς διαρροής του S235JR είναι μεταξύ 215-235 MPa. Η σκληρότητα Brinell του S235J0 είναι μεταξύ 120-170 HB, ενώ η σκληρότητα Brinell του S235JR είναι μεταξύ 130-180 HB. Το Charpy impression ρίξτε μια ματιά στο S235J0 είναι μεταξύ 27-41 Joules στους -20°C, ενώ το Charpy impression ρίξτε μια ματιά στο S235JR είναι μεταξύ 27-40 Joules στους -20°C.

Συμπερασματικά, ενώ κάθε S235J0 και S235JR είναι δομικοί χάλυβες με βαθμό ποιότητας 235, υπάρχουν ορισμένες παραλλαγές των μηχανικών τους ιδιοτήτων. Η ισχύς εφελκυσμού, η επιμήκυνση, η ζωτικότητα της αποτύπωσης, η ισχύς διαρροής, η σκληρότητα Brinell και η αποτύπωση Charpy ρίξτε μια ματιά στο S235J0 είναι μόλις μεγαλύτερες από αυτές του S235JR.

elGreek
Συνομιλία WhatsApp