Cijene turskih kotlova

TURSKI KOTAO ČELIK

Cijene turskih kotlova

Turski kotlovski lim ili kotlovski čelici su Cijene turskih kotlova Čelici P grupe. 16mo3 je takođe uključen u ovu grupu. Uglavnom se koriste tipovi P235, P265, P295, P355 i 16MO3. Erdemi razredi su 6341 erdemir kvalitet, 6335 erdemir kvalitet, 6347 erdemir kvalitet, 6352 erdemir kvalitet, 6345 erdemir kvalitet, 16Mo3 erdemir kvalitet.

Cijene turskih kotlova variraju u zavisnosti od cijene otpada i željezne rude, odnosno cijene sirovina. Cijene čelika za kotlove su izražene u dolarima/tona, odnosno u dolarima/toni. Kotlovski limovi imaju veću otpornost na pritisak u odnosu na čelične limove st 37 kvaliteta.

turski Čelici za kotlove snagu

Čelični limovi ili kotlovski čelični limovi koji se koriste u kotlovima su ugljični čelici s najvećom otpornošću na toplinu. Iako ugljični čelici općenito pokazuju propadanje strukture nakon 250 stupnjeva, kotlovske ploče imaju toplinsku otpornost do 450 stupnjeva. Ove ploče, koje se definišu i kao limovi za posude pod pritiskom, proizvodi samo nekoliko fabrika u našoj zemlji.

S obzirom da se cijene kotlovskih limova stalno mijenjaju, možete kontaktirati naše predstavnike kupaca za aktuelne cijene kotlovskih čeličnih limova.

bs_BABosnian
WhatsApp chat