Cena stali Jest to jedna z najbardziej uznanych firm działających w tureckim przemyśle hutniczym od 2003 roku. kontynuuje pracę z misją dostaw.

Steel Price, ze swoimi niezawodnymi i uczciwymi zasadami handlu, jest Twoim długoterminowym partnerem roboczym dla Twoich potrzeb w zakresie żelaza i stali w Turcji i na rynkach międzynarodowych.

cięcie wzdłużne zwojów stalowych, cięcie wzdłużne zwojów ocynkowanych, cięcie wzdłużne ze stali walcowanej na zimno, cięcie wzdłużne zwojów walcowanych na gorąco, cięcie wzdłużne stali, cena stali tureckiej

Linia do cięcia

Możemy wykonać Twoje specjalne prace za pomocą 3 różnych linii cięcia

cięcie kręgów stalowych, cięcie kręgów ocynkowanych, cięcie wzdłużne stali walcowanej na zimno, cięcie kręgów gorącowalcowanych, cięcie stali, cena stali tureckiej

Przecinanie liny

Jesteśmy najszybszym producentem w Turcji z 4 różnymi liniami cięcia.

betonowa blacha trapezowa

Mamy największą wydajność dzięki 6 różnym liniom produkcyjnym

Profile do płyt kartonowo-gipsowych z indyka, profile CD, profile otwarte

Profile do suchej zabudowy

Jesteśmy najwięksi w Turcji z miesięczną zdolnością produkcyjną 300 mln ton.