イスタンブールGalvanizSacFiyatları

イスタンブールGalvanizSacFiyatları

イスタンブールGalvanizSacFiyatları sizdeğerlimüşterilerimiziçinözelistanbuldudulludasatışnoktalarıoluşturduk。

ArtıkSiparişlerinizBirTelefonKadarYakın。

Genişlikölçüsü1メートルのolangalvanizli trapez sacfiyatlistesiaşağıdakigibidir。

Galvaniliz Trapez Sac

Galvaniz sac ve Trapez sac 27/200 formu kapatma eni 100cmuzunlukistediğinizboydaüretilir。

GalvanizSacFiyatları

AyrıcaGalvanizliçatısaclarıdahaöncedebelirttiğimizüzeresoğukhaddelenmişrulosaclardanüretilmektedir。

ÖzellikleSoğukhaddelenmişsaclarınçinkohavuzunadaldırılmasıveistenilenmikronkadarçinkoilekaplanmasıüretilir。

イスタンブールGalvanizSacFiyatları ガルバニス saclarınüzerinekaplanacakçinkomalzemeninömrünündeuzunolmasınısağlamaktadır。

Korozyonaaçıkhaldeolansoğukhaddelenmişsaclarçinkokaplanmasıileenaz15-20yılkorozyondankorunmasısağlanmaktadır。

Galvanizkaplısaclarfiyatlarısoğukhaddelenmiş sacfiyatları veçinkokülçefiyatlarınabağlıdır。

Genişliği0,80cmkapatırtrapezsacfiyatlistesi

  • GalvanizliçatıvecephetrapezsaclarGebzeveİstanbulDudullufabrikateslimidir。
  • Trapezsaclarınsevkiyatısırasındaüzeriyağmurdankorunmalıdır。
  • Aksi halde galvanizli sacbeyazpasyapmaktadır。

TRAPEZSACFİYATLARI

Galvanizlitrapezsacfiyatları

Kapatmagenişliğiveformdetayları。

27/200ガルバニズ台形嚢

27/200 Trapez sac formu kapatma eni 81cmuzunlukistediğinizboydaüretilir。

İlkolarakTrapezçatısaclarıDX51standartlarındagalvanizlenmişticarikalitedir。

İkinciolarakTrapezsaclarınboyalıolmasıömrünündeuzamasıanlamınageldiğiniunutmayınız。

ÜçüncüolarakOlukluvtrapezsaclarıngalvanizkaplamakalınlığı0,80ile100mikronarasındagalvanizlidir。

ブラダキtaşıyıcıözellik ボヤル台形嚢 şeklindençokkullanılanboyalıgalvanizsacıkalınlığınıdeğiştirmektedir。

レンクリ çatıkaplamauygulaması yaptırmadanönceuygulamayaptıracağınızyeriniklimkoşullarınıbilmenizgerekir。

Çünküçatıyabinenağırlıkiklimkoşullarınagöredeğişmektedir。

BoyalıSacFiyatları

ボヤル 台形嚢larınstandartkalınlığı0,50mmdir。 Farklıiklimkoşullarınagörebukalınlık1mmyekadarçıkabilmektedir。

Uygunkalınlıktaboyalıveyagalvanizlitrapezsacteminsiparişetmeniziöneririz。

İklimkoşullarıyanikaryağışınınsıklığıvebunabağlıolarakÇatıkaplamauygulamasıyapacağınızboyalıtrapezsacınkalınlığıdabelirlenecektir。

Sıcakhavayauyguntrapez sac ile -20 derece havalarauygunvekartaşıyıcıözelliğiolanboyalıtrapezsaclarıntaşımakapasitelerifarklıdır。

スチールコイルの価格を亜鉛メッキ

台形デッキシートメタルウェイト、デッキシートアプリケーション

亜鉛メッキボックスプロファイルメーカー、亜鉛メッキ正方形プロファイルイスタンブール

jaJapanese
WhatsAppチャット