14 شهریور پروفیل دیواری قیمت

پروفیل دیوار خشک ترکیه، پروفیل سی دی، پروفیل باز

14 شهریور پروفیل دیواری قیمت

[شماره جدول=1 /]

1-) قیمت های ما در صورت پرداخت قابل اعمال است.
2-) قیمت های تحویل کارخانه، به استثنای حمل و نقل.
3-) به شرطی معتبر است که در انبار ما باشد.
4-) سفارشات مشمول تایید هستند.
5-) قیمت ها تا پایان روز معتبر می باشد.
6-) کپی، تکثیر ممنوع است.

صنعت فولاد ترکیه

قیمت پروفیل سقفی ترکیه

fa_IRPersian
چت واتساپ