Каква е разликата между S355jr и S235JR

„S355jr: По-силен, по-лек и изключително здрав от S235jr!“

S355JR до S235JR са две напълно различни степени на метал, които се използват в доста функции. Всеки клас е създаден от смес от желязо и въглерод, но принципната разлика между тях е количеството въглероден поток. Класът S355JR включва следващото количество въглерод, което му осигурява по-високи енергийни и твърдостни свойства от класа S235JR. Класът S355JR също може да бъде допълнително устойчив на корозия и да се постави в сравнение с класа S235JR. Всеки клас се използва широко в строителния бизнес, но класът S355JR се използва допълнително за структурни функции.

Във връзка с избора на най-добрия метал във вашето предизвикателство, ще трябва да вземете предвид разликите в таксите между тях S355jr до S235JR метал. Всяка от тези стомани се използва широко в строителния бизнес, но те имат напълно различни свойства и цени. Откриването на вариациите между тези две стомани може да ви помогне да вземете разумно решение, когато решавате кой е правилният метал във вашето предизвикателство.

S355jr е следващият клас метал от S235JR и обикновено се използва във функции, които изискват по-голяма енергия и здравина. Освен това е по-скъп от S235JR, тъй като има следващия материал по съдържание на въглерод и изисква допълнителна обработка. S355jr обикновено се използва при изграждането на мостове, сгради и различни сгради, които изискват прекомерна степен на енергия и здравина.

S235JR е метал с по-нисък клас от S355jr и обикновено се използва във функции, които изискват много по-малко енергия и здравина. Освен това е по-евтин от S355jr, защото има материал с намалено съдържание на въглерод и изисква много по-малко обработка. S235JR обикновено се използва в изграждането на по-малки сгради, еквивалентни на огради и навеси, в допълнение към производството на сигурни стоки.

Когато решавате кой е правилният метал във вашето предизвикателство, ще трябва да вземете под внимание вариациите на таксите между S355jr и S235JR метал. Откриването на вариациите между тези две стомани може да ви помогне да вземете разумно решение, когато решавате кой е правилният метал във вашето предизвикателство. С подходящия метал може да сте сигурни, че вашето предизвикателство е конструирано до край и че просто ще извлечете максимума от вашето финансиране.

Корозионната устойчивост на метала е ключов въпрос, върху който трябва да се мисли, когато се взема решение за плат за предизвикателство. Металът е предпочитана алтернатива за много функции в резултат на своята енергия и здравина, но също така е склонен към корозия. Два стилни вида метал, S355JR и S235JR, понякога се използват в строителни и инженерни инициативи. В тази статия ще разгледаме устойчивостта на корозия на тези две стомани и ще говорим за последиците за тяхното или нейното използване в инициативи.

S355JR е нисколегиран метал, който обикновено се използва в строителни и инженерни инициативи. Той има следващия енергиен добив от S235JR, което го прави изключително подходящ за функции, които изискват прекомерна енергия. Освен това има следваща устойчивост на корозия от S235JR, което го прави по-разумен избор за инициативи, които изискват устойчивост на корозия.

S235JR е въглероден метал, който обикновено се използва в строителни и инженерни инициативи. Той има намалена енергия на добив от S355JR, което го прави много по-малко подходящ за функции, които изискват прекомерна енергия. Независимо от това, той има следващата устойчивост на корозия от S355JR, което го прави по-разумен избор за инициативи, които изискват устойчивост на корозия.

Всеки S355JR и S235JR имат добра устойчивост на корозия, но S235JR има следващата устойчивост на корозия от S355JR. Поради това S235JR е по-разумен избор за инициативи, които изискват устойчивост на корозия. Въпреки това, S355JR е по-разумен избор за инициативи, които изискват прекомерна енергия.

Когато избирате метал за предизвикателство, ще трябва да вземете предвид устойчивостта на корозия на тъканта. S355JR и S235JR са всеки в избран стил за строителни и инженерни инициативи, но те имат напълно различни диапазони на устойчивост на корозия. S235JR има следващата устойчивост на корозия от S355JR, което го прави по-разумен избор за инициативи, които изискват устойчивост на корозия. Въпреки това, S355JR е по-разумен избор за инициативи, които изискват прекомерна енергия.

Корозионната устойчивост на метала е ключов въпрос, върху който трябва да се мисли, когато се взема решение за плат за предизвикателство. S355JR и S235JR са всеки в избран стил за строителни и инженерни инициативи, но те имат напълно различни диапазони на устойчивост на корозия. Като разберете вариациите между тези две стомани, можете да вземете разумно решение кои материали са най-подходящи за вашето предизвикателство. С правилния избор на материали може да сте сигурни, че вашето предизвикателство е конструирано до финал.

Химическият състав на метала е от решаващо значение за определяне на неговите свойства и ефективност. Металът е сплав от желязо и различни части и химическият състав на метала може да се различава в зависимост от класа и вида на метала. Две от по същество най-често използваните марки метал са S355JR и S235JR.

S355JR е структурен метал с минимална енергия на провлачване от 355 N/mm². Това е нелегиран структурен метал със състав от 0.24% въглерод, 1.60% манган, 0.55% силиций, 0.03% фосфор, 0.025% сяра, 0.012% азот, 0.47% алуминий, 0.201TTP2T мед, 04TP2T хром, 0.201T04TP2T хром, 2.0. , 0.07% ниобий и 0.009% титан.

S235JR е нелегиран конструкционен метал с минимална енергия на провлачване от 235 N/mm². It has a composition of 0.17% carbon, 1.40% manganese, 0.55% silicon, 0.03% phosphorus, 0.025% sulfur, 0.012% nitrogen, 0.60% aluminum, 0.20% chromium, 0.45% copper, 0.06% vanadium, 0.07% niobium, and 0.009% титан.

Химическият състав на тези два вида метал е донякъде сравним, но разграничението на техните свойства и ефективност е важно. S355JR е следващият енергиен метал с минимална енергия на провлачане от 355 N/mm², докато S235JR е метал с намалена енергия с минимална енергия на провлачане от 235 N/mm². Това разграничение в енергията означава, че S355JR е изключително подходящ за функции, които изискват по-голяма енергия, еквивалентно на строителни и инженерни инициативи.

Химическият състав на метала е от решаващо значение за определяне на неговите свойства и ефективност. S355JR и S235JR са два от най-често използваните видове метал и техният химичен състав е някак сравним. Независимо от това, разграничаването на техните свойства и ефективност е важно, като S355JR е следващият енергиен метал с минимална енергия на провлачане от 355 N/mm², докато S235JR е метал с намалена енергия с минимална енергия на провлачане от 235 N/mm². Разбирането на химичния състав на метала може да ви помогне да направите правилната алтернатива във вашето предизвикателство.

Що се отнася до избора на най-добрите материали за предизвикателство, ще трябва да вземете предвид механичните свойства на тъканта. Две от по същество най-често използваните консумативи в строителния бизнес са S355JR и S235JR метал. Всеки от тези консумативи има свои собствени отличителни свойства, които ги правят подходящи за различни функции.

S355JR е нисколегиран конструктивен метал с висока якост, който се използва широко в инженерни и строителни функции. Има чудесни свойства за заваряемост и формоспособност и дава добра енергия и издръжливост. Той освен това има следващата енергия на добив от S235JR, което го прави идеално подходящ за функции, които изискват прекомерно съотношение якост към тегло.

S235JR е нелегиран структурен метал, който се използва широко в строителния бизнес. Има добри свойства за заваряемост и формоспособност и дава добра енергия и издръжливост. Освен това има намалена енергия на провлачване от S355JR, което го прави подходящ за функции, които изискват намалено съотношение якост към тегло.

Когато оценявате механичните свойства на метала S355JR и S235JR, ще трябва да вземете предвид уреда, за който може да се използва тъканта. S355JR е по-високата алтернатива за функции, които изискват прекомерни съотношения на якост към тегло, докато S235JR е по-високата алтернатива за функции, които изискват намалени съотношения на якост към тегло. Всеки консуматив осигурява чудесни свойства за заваряемост и формоспособност, което ги прави подходящи за различни функции.

По отношение на металните конструкции, два от най-често използваните класове са S355JR до S235JR. Всеки от тези класове се използва широко в строителния бизнес, те обикновено имат някои различни вариации, които ги правят идеални за различни функции.

Основната разлика между тези два вида е техният химичен състав. S355JR е нисковъглероден метал със следващата енергия на добив от S235JR. Поради това той е изключително устойчив на огъване и изкълчване, което го прави идеално подходящ за структурни функции. Алтернативно, S235JR е високовъглероден метал с намалена енергия на добив, което го прави по-подходящ за функции, които изискват допълнителна гъвкавост.

Второто различие между тези два вида е в техните механични свойства. S355JR има следващата енергия на опън от S235JR, което го прави по-подходящ за функции, които изискват допълнителна енергия. Освен това има следваща енергия на провлачване, което го прави изключително устойчив на деформация. Алтернативно, S235JR има намалена енергия на опън и намалена енергия на провлачване, което го прави по-подходящ за функции, които изискват допълнителна гъвкавост.

Третата разлика между тези два класа е тяхната заваряемост. S355JR е допълнително заваряем от S235JR, което улеснява общото свързване на два елемента от метал. Това го прави идеално подходящ за функции, които изискват заваряване, еквивалентно на мостове и сгради. Като алтернатива, S235JR е много по-малко заваряем, което го прави по-подходящ за функции, които не изискват заваряване.

Това са само няколко от структурните вариации между тях S355JR до S235JR метал. Всеки от тези класове се използва широко в строителния бизнес, обикновено всеки има свои собствени отличителни свойства, които ги правят идеални за различни функции. Независимо дали търсите клас метал, който е здрав и имунизиран срещу деформация, или такъв, който е много гъвкав и заваряем, тези два класа могат да дадат правилния отговор.

bg_BGBulgarian
WhatsApp чат