S355jr ilə S235JR arasındakı fərq nədir

"S355jr: S235jr-dən daha güclü, daha yüngül və əlavə möhkəm!"

S355JR-dən S235JR-ə qədər bir çox funksiyada istifadə olunan iki tamamilə fərqli metal növüdür. Hər növ dəmir və karbon qarışığından yaradılmışdır, lakin onların arasındakı əsas fərq karbon cərəyanının miqdarıdır. S355JR dərəcəsi, S235JR sinfindən daha yüksək enerji və sərtlik xüsusiyyətlərini təmin edən növbəti karbon miqdarını ehtiva edir. S355JR sinfi, həmçinin S235JR sinfindən daha çox korroziyaya qarşı immunitetli ola bilər. Hər bir sinif tikinti biznesində geniş şəkildə istifadə olunur, lakin S355JR dərəcəsi əlavə olaraq struktur funksiyalar üçün istifadə olunur.

Çağırışınızda ən yaxşı metalı seçməklə əlaqədar olaraq, siz arasındakı ödəniş fərqlərini nəzərə almalısınız S355jr - S235JR Metal. Bu poladların hər biri tikinti biznesində geniş istifadə olunur, lakin onlar tamamilə fərqli xüsusiyyətlərə və qiymətlərə malikdirlər. Bu iki polad arasındakı fərqləri müəyyən etmək, probleminizdə düzgün metala qərar verərkən bilikli bir qərar verməyə kömək edə bilər.

S355jr S235JR ilə müqayisədə növbəti dərəcəli metaldır və adətən daha böyük enerji və möhkəmlik tələb edən funksiyalarda istifadə olunur. Bundan əlavə, S235JR-dən daha bahalıdır, çünki o, növbəti karbon tərkibli materiala malikdir və əlavə emal tələb edir. S355jr adətən həddindən artıq enerji və möhkəmlik tələb edən körpülərin, binaların və müxtəlif binaların tikintisində istifadə olunur.

S235JR, S355jr-dən daha aşağı dərəcəli metaldır və adətən daha az enerji və möhkəmlik tələb edən funksiyalarda istifadə olunur. Bundan əlavə, S355jr-dən daha ucuzdur, çünki tərkibində karbon miqdarı azalan material var və daha az emal tələb edir. S235JR, adətən, əmin malların istehsalı ilə yanaşı, hasarlar və tövlələrə bərabər olan kiçik binaların tikintisində istifadə olunur.

Müraciətinizdə uyğun metala qərar verərkən, S355jr və S235JR metal arasındakı ödəniş fərqlərini nəzərə almalı olacaqsınız. Bu iki polad arasındakı fərqləri müəyyən etmək, probleminizdə düzgün metala qərar verərkən bilikli bir qərar verməyə kömək edə bilər. Müvafiq metal ilə, probleminizin sona çatdığına və sadəcə olaraq maliyyə vəsaitinizdən ən çox faydalanacağınıza əmin ola bilərsiniz.

Metalın korroziyaya davamlılığı, bir problem üçün parça seçərkən düşünmək üçün vacib bir məsələdir. Metal enerjisi və möhkəmliyi nəticəsində bir çox funksiyalar üçün çox sevilən bir alternativdir, lakin korroziyaya da meyllidir. İki növ metal, S355JR və S235JR bəzən tikinti və mühəndislik təşəbbüslərində istifadə olunur. Bu məqalədə biz bu iki poladın korroziyaya davamlılığını araşdıracağıq və onun təşəbbüslərdə istifadəsinin təsirləri haqqında danışacağıq.

S355JR adətən tikinti və mühəndislik təşəbbüslərində istifadə olunan aşağı ərintili metaldır. O, S235JR ilə müqayisədə növbəti məhsuldarlıq enerjisinə malikdir və onu həddindən artıq enerji tələb edən funksiyalar üçün əlavə uyğun edir. Bundan əlavə, S235JR ilə müqayisədə növbəti korroziya müqavimətinə malikdir, bu da onu korroziyaya davamlılıq tələb edən təşəbbüslər üçün daha məqsədəuyğun seçim edir.

S235JR adətən tikinti və mühəndislik təşəbbüslərində istifadə olunan bir karbon metalıdır. S355JR-dən daha aşağı gəlir enerjisinə malikdir və bu, onu həddindən artıq enerji tələb edən funksiyalar üçün daha az uyğun edir. Buna baxmayaraq, S355JR-dən fərqli olaraq növbəti korroziya müqavimətinə malikdir və onu korroziyaya davamlılıq tələb edən təşəbbüslər üçün daha məqsədəuyğun seçim edir.

Hər bir S355JR və S235JR yaxşı korroziya müqavimətinə malikdir, lakin S235JR S355JR-dən sonrakı korroziya müqavimətinə malikdir. Buna görə S235JR korroziyaya davamlılıq tələb edən təşəbbüslər üçün daha məqbul seçimdir. Buna baxmayaraq, S355JR həddindən artıq enerji tələb edən təşəbbüslər üçün daha ağıllı seçimdir.

Çətinlik üçün bir metala qərar verərkən, parçanın korroziyaya davamlılığını nəzərə almalısınız. S355JR və S235JR hər biri tikinti və mühəndislik təşəbbüsləri üçün üslub seçimləridir, lakin onlar tamamilə fərqli korroziyaya davamlılıq diapazonlarına malikdirlər. S235JR, S355JR ilə müqayisədə növbəti korroziya müqavimətinə malikdir, bu da onu korroziyaya davamlılıq tələb edən təşəbbüslər üçün daha məqbul seçim edir. Buna baxmayaraq, S355JR həddindən artıq enerji tələb edən təşəbbüslər üçün daha ağıllı seçimdir.

Metalın korroziyaya davamlılığı, bir problem üçün parça seçərkən düşünmək üçün vacib bir məsələdir. S355JR və S235JR hər biri tikinti və mühəndislik təşəbbüsləri üçün üslub seçimləridir, lakin onlar tamamilə fərqli korroziyaya davamlılıq diapazonlarına malikdirlər. Bu iki polad arasındakı varyasyonları başa düşərək, hansı materialların probleminiz üçün ən uyğun olduğuna dair bilikli bir qərar verə bilərsiniz. Düzgün material seçimi ilə probleminizin sona çatacağına əmin ola bilərsiniz.

Metalın kimyəvi tərkibi onun xassələrini və səmərəliliyini müəyyən etmək üçün vacib bir məsələdir. Metal dəmir və müxtəlif hissələrin bir ərintisidir və metalın kimyəvi tərkibi metalın növündən və növündən asılı olaraq fərqlənə bilər. Əsasən ən çox istifadə edilən metal növlərindən ikisi S355JR və S235JR-dir.

S355JR 355 N/mm² minimum gəlir enerjisi olan struktur dərəcəli metaldır. 0.24% karbon, 0.01% silikon, 0.025% kükürd, 0.012% azot, 0.47% xrom, 0.45% mis, 0.45% , 0,07% niobium və 0,009% titan.

S235JR, 235 N/mm² minimum gəlir enerjisi ilə ərintisiz struktur metaldır. 0.17% karbon, 0.55% silikon, 0.031tpp2t silikon, 0.0251tpp2t kükürd, 0.025% kükürd, 0.0121tpp2t azot, 0.60% xrom, 0.45% mis, 0.061tpp2t vanadium, 0.071tpp2t vanadium, 0.071tpp2t vanadium, 0.071tpp2t vanadium, və 0,009% titan.

Bu iki dərəcəli metalın kimyəvi tərkibi bir növ müqayisə edilə bilər, lakin onların xassələrinin və səmərəliliyinin fərqi vacibdir. S355JR 355 N/mm² minimal gəlir enerjisi ilə növbəti enerji metalıdır, S235JR isə 235 N/mm² minimum gəlir enerjisi ilə azalma enerjili metaldır. Enerjidəki bu fərq onu bildirir ki, S355JR daha böyük enerji tələb edən, tikinti və mühəndislik təşəbbüslərinə ekvivalent olan funksiyalar üçün əlavə uyğundur.

Metalın kimyəvi tərkibi onun xassələrini və səmərəliliyini müəyyən etmək üçün vacib bir məsələdir. S355JR və S235JR, əsasən, ən çox istifadə edilən metal siniflərindən ikisidir və onların kimyəvi tərkibi bir növ müqayisə edilə bilər. Buna baxmayaraq, onların xassələrinin və səmərəliliyinin fərqləndirilməsi vacibdir, S355JR 355 N/mm² minimal gəlir enerjisi ilə növbəti enerji metalıdır, halbuki S235JR 235 N/mm² minimum gəlir enerjisi ilə azalan enerji metalıdır. Metalın kimyəvi tərkibini başa düşmək probleminizdə düzgün alternativ yaratmağınıza kömək edə bilər.

Çətinlik üçün ən yaxşı materialların seçilməsi ilə əlaqədar olaraq, parçanın mexaniki xüsusiyyətlərini nəzərə almalısınız. Əsasən tikinti biznesində ən çox istifadə olunan təchizatlardan ikisi S355JR və S235JR Metal. Bu təchizatların hər biri onları müxtəlif funksiyalar üçün uyğun edən öz fərqli xüsusiyyətlərinə malikdir.

S355JR mühəndislik və tikinti funksiyalarında geniş istifadə olunan aşağı ərintili, yüksək möhkəmlikli struktur metaldır. O, gözəl qaynaq və formalaşdırılma xüsusiyyətlərinə malikdir və yaxşı enerji və möhkəmlik verir. O, əlavə olaraq, S235JR ilə müqayisədə növbəti məhsuldarlıq enerjisinə malikdir və onu həddindən artıq güc-çəki nisbətləri tələb edən funksiyalar üçün ideal hala gətirir.

S235JR tikinti biznesində geniş şəkildə istifadə edilən qeyri-lehimli struktur metaldır. Yaxşı qaynaq qabiliyyətinə və formalaşdırıla bilən xüsusiyyətlərə malikdir və yaxşı enerji və möhkəmlik verir. Bundan əlavə, S355JR-dən daha aşağı məhsuldarlıq enerjisinə malikdir, bu da onu güc-çəki nisbətlərinin azalması tələb edən funksiyalar üçün uyğun edir.

S355JR və S235JR metalın mexaniki xüsusiyyətlərini qiymətləndirərkən, parçanın istifadə oluna biləcəyi cihazı nəzərə almalısınız. S355JR həddindən artıq güc-çəki nisbəti tələb edən funksiyalar üçün daha yüksək alternativdir, S235JR isə güc-çəki nisbətlərinin azaldılmasını tələb edən funksiyalar üçün daha yüksək alternativdir. Hər bir təchizat gözəl qaynaq qabiliyyəti və formalaşdırıla bilən xüsusiyyətlər təqdim edərək onları müxtəlif funksiyalar üçün uyğun edir.

Struktur metal ilə əlaqədar olaraq, əsasən ən çox istifadə edilən siniflərdən ikisi S355JR-dən S235JR-ə qədərdir. Bu siniflərin hər biri tikinti biznesində geniş şəkildə istifadə olunur, adətən onları müxtəlif funksiyalar üçün ideal şəkildə uyğunlaşdıran bəzi fərqli dəyişikliklərə malikdir.

Bu iki sinif arasındakı əsas fərq onların kimyəvi tərkibindədir. S355JR, S235JR-dən sonrakı gəlir enerjisi ilə aşağı karbonlu metaldır. Bu səbəbdən o, əyilmə və bükülməyə qarşı əlavə immunitetlidir və onu struktur funksiyalar üçün ideal hala gətirir. Alternativ olaraq, S235JR aşağı məhsuldarlıq enerjisi ilə yüksək karbonlu metaldır və onu əlavə çeviklik tələb edən funksiyalara daha uyğun edir.

Bu iki sinif arasındakı ikinci fərq onların mexaniki xüsusiyyətləridir. S355JR S235JR ilə müqayisədə növbəti dartılma enerjisinə malikdir, bu da onu əlavə enerji tələb edən funksiyalara daha uyğun edir. Əlavə olaraq növbəti məhsuldarlıq enerjisinə malikdir və onu deformasiyaya qarşı əlavə immunitet yaradır. Alternativ olaraq, S235JR azalma dartılma enerjisinə və azalma məhsuldarlığına malikdir, bu da onu əlavə çeviklik tələb edən funksiyalara daha uyğun edir.

Bu iki sinif arasındakı üçüncü fərq onların qaynaq qabiliyyətidir. S355JR, S235JR-dən əlavə qaynaqla qaynaqlanır, bu da iki metal elementi birlikdə bağlamağı asanlaşdırır. Bu, onu körpülərə və binalara bərabər qaynaq tələb edən funksiyalar üçün ideal şəkildə uyğunlaşdırır. Alternativ olaraq, S235JR daha az qaynaqlanır, bu da onu qaynaq tələb etməyən funksiyalara daha uyğun edir.

Bunlar aralarındakı struktur fərqlərindən yalnız bir neçəsidir S355JR - S235JR Metal. Bu siniflərin hər biri tikinti biznesində geniş şəkildə istifadə olunur, adətən onların hər biri müxtəlif funksiyalar üçün ideal şəkildə uyğunlaşan öz fərqli xüsusiyyətlərinə malikdir. Möhkəm və deformasiyaya qarşı immunitetli və ya çox yönlü və qaynaq edilə bilən metal növünü axtarırsınız və ya yox, bu iki qiymət düzgün cavabı təqdim edə bilər.

Bu yazı 0ə dərc edilib və 0ə qeyd edilib.
azAzerbaijani
WhatsApp söhbəti